Розмежування земель державної і комунальної власності за межами населених пунктів Маломаякського сільської ради.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Голоса)

Розділ III. РОЗМЕЖУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ ДЕРЖАВНОЇ І КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЗА МЕЖАМИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ МАЛОМАЯКСЬКОГО СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.

3.1. Підготовчі роботи для розробки проекту землеустрою.

Першим етапом при розробці проекту землеустрою було формування планово-картографічної основи для обстежуваної території. Виконавцем робіт були направлені запити в ГП «Кримгеоїнформатіка», Реськомзем АРК, ГП Науково-дослідний і проектний інститут землеустрою, ГП Укргоськартгеофонд.

По запитах були отримані наступні матеріали:

а) ГП «Кримгеоїнформатіка» - планово-картографічна основа М 1:5000, виконана в середині 70-х рр., більш не оновлювалася;

б) ГП Науково-дослідний і проектний інститут землеустрою – плановий матеріал (мензульна зйомка) територій сільськогосподарських підприємств, а саме: радгоспу-заводу «Тавріда», радгоспу-заводу «Алушта», Алуштінського ефіро-олійного радгоспу-заводу, М 1:2000, 1:5000, 1:10000, виконаний в різні роки, але що в цілому датуються 60-70-ми роками минулого сторіччя.

в) Найбільш «свіжі» матеріали були отримані в Реськомземе АРК, а саме: ортоисправленные знімки супутника IKONOS роздільною здатністю 2 м-піксел на всю територію, що вивчається.

г) Самою оновленою картографічною основою є картографія, отримана виконавцем в архіві ГП Укргоськартгеофонд, М 1:10000, яка актуалізована на 1991 рік на всю досліджувану територію.

В цілому, планово-картографічний матеріал на територію Маломаякського сільської ради застарілий і потребує актуалізації.

Другим етапом при зборі початкових даних з'явилося формування в електронному вигляді меж Великої Алушти в цілому і Маломаякського сільського рада зокрема. Для вирішення даного завдання були направлені запити в АГУЗР, КРФ ГП ЦГЗК і Науково-дослідний і проектний інститут землеустрою (НІЇПІЗ), який в 1994 році виконував проект формування територій і встановлення меж сільських рад народних депутатів м. Алушти.

В результаті обробки даних, отриманих в АГУЗР і НІЇПІЗ виконавцем були відбудовані межі Маломаякського сільської ради на 1994 р.

Пізніше, Вирішенням ВР АРК №207-2/98 від 10.09.98 р. був проведений «обмін» земельними ділянками між Маломаякським сільським і Партенітським селищним радами, а в 1999 році рішенням №10-1 10-ій сесії Маломаякського сільської Ради 23-го скликання від 24.12.1999 року узгоджений проект формування території і встановлення меж Маломаякського сільської ради. При цьому проекти, на підставі яких було ухвалено рішення, а також, яка б то не було інша документація, в якій були б вказані проектні координати ради, не виявлені. Єдині матеріали, які вдалося отримати, – схеми внутрішньогосподарчого пристрою с/з Тавріда, т/д по передачі земель із земель с/з Тавріда Маломаякського с/с в землі запасу Партенітського с/с, на яких нанесені межі рад (Маломаякського і Партенітського). При цьому проектні координати в технічній документації відсутні. При коректуванні базових полігонів, отриманих з НІЇПІЗ, розробник керувався схемами по передачі земель, при цьому за базові матеріали взяті планшети внутрішньогосподарчого пристрою с/з Тавріда М 1:2000, картографічний матеріал М 1:5000, ортоисправленный космоснимок IKONOS 2m, отриманий в Архивах НІЇПІЗ і Реськомзема. В результаті обробки вказаних матеріалів, площа полігону у межах Маломаякського сільської Ради склала 8227,6232 га.

Третім етапом робіт з'явилася систематизація даних по межах населених пунктів, що знаходяться в адміністративних межах Маломаякського сільської ради. Слід зазначити, що проект встановлення меж пгт. Партеніт в Партенітськом селищній Раді, АГУЗР, УГА м. Алушти, НІЇПІЗ, КРФ ГП ЦГЗК, Реськомземе АРК, ТОВ «Алуштінськоє земляно-кадастрове бюро» відсутні. Існують лише розрізнені матеріали у вигляді копій план-схем і табличних даних. Проект встановлення меж пгт. Партеніт виконувався НІЇПІЗ. При зверненні до розробника проекту встановлення меж пгт. Партеніт про надання копій даних проектів, була отримана відповідь про відсутність у виконавця архівних копій даної документації. Як тільки 24.11.2006 р. розробникові вдалося дістати доступ до матеріалів інвентаризації, КРФ ГП ЦГЗК, що проводиться, на території Великої Алушти.

Якщо брати до уваги, що знайти проекти встановлення меж населених пунктів не вдалося, а площі населених пунктів, отриманих з архівів КРФ ГП ЦГЗК, частково відповідають площам населених пунктів по вирішеннях Верховної Ради АРК про затвердження меж цих населених пунктів, то розробник порахував можливим прийняти отримані матеріали за основу.

Проте аналіз отриманих даних показав, що межі нібито суміжних населених пунктів, зокрема с. Запрудноє, с. Нижнє Запрудноє, с. Кипарисове, с. Лаврове, с. Малий Маяк, с. Круча, с. Блакитне, с. Чайка, пгт. Партеніт, мають явну черезполосицю, або не зведені один з одним, або один населений пункт знаходиться у межах іншого. Якщо отримані межі населених пунктів зіставити з плановим матеріалом різних масштабів, то часто межі населених пунктів взагалі позбавлені всякої логіки. Крім того, в Малому Маяку виявлені невідповідності по площах отриманих полігонів вирішенням ВР АРК про їх твердження.

Список населених пунктів з площами приведений в таблиці 9.

Таблиця 9

Список населених пунктів

№ п/п

населений пункт

Вирішення Верховної Ради АРК про встановлення меж населених пунктів

площа, га

внесення змін до раніше ухвалених рішень Верховної Ради АРК про встановлення меж населених пунктів

площа га

остаточна площа, га

1

с. Малий Маяк

№452-3/03 від 19.02.2003 р.

464,88

-

-

464,88

2

п. Чайка

№452-3/03 від 19.02.2003 р.

90,9

-

-

90,9

3

п. Бондаренково

№452-3/03 від 19.02.2003 р.

63,01

-

-

63,01

4

п. Круча

№452-3/03 від 19.02.2003 р.

61,75

-

-

61,75

5

п. Виноградний

№774-3/03 від 25.12.2003 р.

59,3888

№1546-4/5 від 24.12.2005 р.

155,2133

155,2133

6

п. Блакитне

№774-3/03 від 25.12.2003 р.

106,6783

№1546-4/5 від 24.12.2005 р.

106,6783

106,6783

7

с. Запрудноє

№774-3/03 від 25.12.2003 р.

208,554

№1546-4/5 від 24.12.2005 р.

309,4176

309,4176

8

с. Кипарисове

№774-3/03 від 25.12.2003 р.

90,0884

№1546-4/5 від 24.12.2005 р.

90,0884

90,0884

9

с. Лаврове

№774-3/03 від 25.12.2003 р.

134,2001

№1546-4/5 від 24.12.2005 р.

137,6975

137,6975

10

с. Нижнє Запрудноє

№774-3/03 від 25.12.2003 р.

47,8263

№1546-4/5 від 24.12.2005 р.

47,8263

47,8263

11

с. Пушкино

№774-3/03 від 25.12.2003 р.

26,5875

№1546-4/5 від 24.12.2005 р.

26,5875

26,5875

Всього

1554,0489

Після вивчення і систематизації планово - картографічного матеріалу і виявлення землекористувачів з метою отримання інформації, необхідної для виконання даного проекту, спільно з Реськомземом АРК були направлені запити у відповідні служби.

Від Реськомзема АРК було напрямлено лист в СЕС м. Алушта з проханням про надання наступній документації: Перелік об'єктів небезпечних виробництв забруднюючих об'єктів з вказівкою їх охоронних зон за межами населених пунктів Маломаякського сільської ради м. Алушта; Проекти встановлення охоронних зон за межами населених пунктів Маломаякського сільської ради м. Алушта; Територіальну схему комплексної охорони природи за межами населених пунктів Маломаякського сільського рад м. Алушта; Проекти зон санітарної охорони за межами населених пунктів Маломаякського сільської ради м. Алушта. Був отриманий перелік об'єктів, які є джерелами забруднення зовнішнього середовища на території Маломаякського сільської ради.

З питання територіальної комплексної схеми охорони природи, проектів зон санітарної охорони курорту м. Алушта була отримана відповідь про те, що дана документація розроблялася в 30-х – 80-х роках минулого сторіччя, не коректувалася і дана інформація є застарілою. А також про те, що проектна документація по встановленню охоронних зон не розроблялася.

Потім від Реськомзема АРК був направлений запит до Фонду державного майна АРК з метою отримання інформації про об'єкти державної і комунальної власності, розташовані на території Маломаякського сільської ради. Був отриманий перелік об'єктів державної і комунальної власності. При вивченні отриманого переліку було виявлено, що за межами населених пунктів Маломаякського сільської ради розташована автомобільна дорога і транспортна розв'язка (вузол примикання і путевод) на 56 км. автодороги Симферополь-Ялта-Севастополь, що не увійшла в процесі приватизації в статутній фонд ОАО «Шархинський кар'єр» і передана в комунальну власність громади м. Алушта Ухвалою Верховної Ради АРК «Про питання управління майном, що належить Автономній Республіці Крим» №140-5/06 від 21.07.2006 р., із змінами і доповненнями, внесеними Ухвалою Верховної Ради АРК від 22.09.2006 р. №195-5/06.

Згодом був направлений запит в Республіканський комітет з охорони навколишнього природного середовища про надання наступних матеріалів: перелік підприємств, що мають джерела викидів в атмосферу; перелік підприємств, що мають джерела скидань у водоймища, що знаходяться за межами населених пунктів Маломаякського сільської ради м. Алушта; перелік об'єктів природно–заповедного фонду (місцевого, загальнодержавного і міжнародного значення), розташованих за межами населених пунктів Маломаякського сільської ради. Були отримані списки об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного і місцевого значення на проектованій території, перелік підприємств, що мають джерела викидів в атмосферу, перелік об'єктів, що здійснюють скидання у водоймища. При вивченні отриманого переліку об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного і місцевого значення було визначено, що на території Маломаякського сільської ради за межами населених пунктів розташовані наступні об'єкти природно-заповідного фонду.

Таблиця 10

Перелік об'єктів природно-заповідного фонду, розташованих на території Маломаякського сільської ради за межами населених пунктів

№п/п

Назва об'єкту

Тип, значення

Найменування підприємства, організації, установи – землекористувача (землевласника), у веденні якого знаходиться об'єкт ПЗФ

Документ, на підставі якого створений (оголошений) об'єкт ПЗФ

Площа об'єкту згідно ухвалі, га

1

Кримський природний заповідник

Природний заповідник загальнодержавного значення

Державне Управління справами Президента України

Ухвала СМ УРСР від 09.06.1991 р. №64

 

2

Урочище Парагильмен

Ботанічний заповідник місцевого значення

Алуштінськоє державне лісогосподарське підприємство

Вирішення Облвиконкому від 11.11.1979 р. № 617

225 (межі в натуру не винесені)

3

Кастель

Ботанічний заповідник місцевого значення

Алуштінськоє державне лісогосподарське підприємство

Вирішення Облвиконкому від 11.11.1979 р. № 617

150 (межі в натуру не винесені)

4

Гора-отторженец Парагильмен

Комплексний пам'ятник природи місцевого значення

Алуштінськоє державне лісогосподарське підприємство

Вирішення Облвиконкому від 15.02.1964 р. № 92

5 (межі в натуру не винесені)

Закінчення таблиці 10

Далі був направлений запит в Республіканський комітет з водного господарства з проханням отримання наступних документів: Реєстр об'єктів водного фонду, в т. ч. інженерних споруд, пов'язаних з використанням або експлуатацією об'єктів з вказівкою їх технічних характеристик, власників і балансодержателей, місцеположення, охоронних зон за межами населених пунктів Маломаякського сільської ради м. Алушта; проектну документацію по встановленню меж берегових смуг водних шляхів, водозахисних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони об'єктів водного фонду за межами населених пунктів Маломаякського сільської ради м. Алушта; наявні планово-картографічні матеріали з нанесенням об'єктів водного фонду М 1:200000 – 1:500 за межами населених пунктів Маломаякського сільської Ради м. Алушта, була отримана відповідь про те, що до теперішнього часу розробка проектної документації прибережних захисних смуг і водозахисних зон уздовж річок і навколо водоймищ. Планово-картографічний матеріал в комітеті відсутній. Також у виконання Ухвали Ради Міністрів АРК від 29.05.2003 р. №274 «О інвентаризації ставків і водоймищ в АРК» була проведена інвентаризація ставків і водоймищ.

Також був направлений запит в ГП проектно-изыскательский інститут по меліоративному і водогосподарському будівництву «Кримгипроводхоз» про надання інформації по встановленню охоронних зон водних об'єктів, була отримана відповідь, що інститутом дані роботи не виконувалися.

Потім був направлений запит в Службу автомобільних доріг в АРК про отримання списку об'єктів, що знаходяться на балансі служби автомобільних доріг в АРК. Був отриманий список дорогий, що знаходяться на балансі Служби автомобільних доріг в АРК.

Далі був направлений запит в Комітет з охорони культурної спадщини СМ АРК про отримання інформації про об'єкти культурної спадщини на проектованій території. Був отриманий список пам'ятників історії і монументального мистецтва, список пам'ятників архітектури і містобудування на прошеній території.

При зверненні в управління архітектури і містобудування Виконавського комітету Алуштінського міської Ради була отримана копія генерального плану розвитку регіону Велика Алушта, розробленого Кримніїпроєкт м. Сімферополь в 1991 році.

У Алуштінськоє міське управління земельних ресурсів був направлений запит про надання земляно-кадастрової документації, що характеризує територію за межами населених пунктів Маломаякського сільської ради.

Були отримані проекти землеустрою по відведенню земельних ділянок і копії документів, що встановлювали право, на землю на даній території.

Були отримані проекти землеустрою по відведенню земельних ділянок і копії документів, що встановлювали право, на землю на даній території і дані згідно форми 6-зем, приведені в таблиці 11.

Таблиця 11

Дані згідно формі 6-зем по землекористувачах на території Маломаякського сільської ради за межами населених пунктів

Номер

Рядок згідно форми 6-зем і

Загальна

п/п

найменування землекористувачів

площа

   

земель, га

 

2

3

 

1.2.1 Госхози всіх систем (10)

 

1

радгосп-завод Тавріда, Окпо:412754

253,0091

Закінчення таблиці 11

2

эфиромасличный, Окпо:00388079

99,0700

 

2.3 Особисті підсобні господарства (21)

 

3

гр. Василенко л. П.

0,0343

 

3.11 Заклади торгівлі (52)

 

4

ТОВ "Чорномор-південь", АЗС, Окпо:24877085

0,4835

 

3.17 Інші установи, заклади, організації (58)

 

5

ГПП Чорноморнафтогаз, Окпо:99999035

0,5225

6

КПУ буропідривних работ-склад, дорогі

5,2000

7

РСУ зеленстрой-оранжерея, Окпо:20725745

15,0000

 

4.4 Підприємства з виробництва будівельних матеріалів (63)

 

8

ВАТ "Шархинський кар'єр", Окпо:05467642

41,7300

9

ПО Кримспецжелезобетон

8,5000

 

5.2 Автомобільного транспорту (68)

 

10

ДЕУ-595, Окпо:03448445

47,9680

11

ДРСУ, Окпо:5422964

28,6100

 

5.7. Іншого транспорту (73)

 

12

КГПП Кримтроллейбус, Окпо:3328847

0,6333

 

6.1 Міністерство оборони (76)

 

13

в/ч 15013

50,0000

 

8 Лісогосподарських підприємств (88)

 

14

кримський природний заповідник, Окпо:993679

1501,1600

 

12.1 Землі запасу (94)

 

15

Маломаякський Рада

136,2392

 

Всього земель

2188,1599

При вивченні форми 6-зем за станом на 01.01.2006 р. за межами населених пунктів Маломаякського сільської ради було виявлено, що більшість землекористувачів, що числяться згідно форми 6-зем за межами населених пунктів в даний час розташовані у межах населених пунктів Маломаякського сільської Ради.

За межами населених пунктів Маломаякського сільської Ради розташовані наступні землекористувачі:

1.  Кримський природний заповідник

2.  Алуштінськоє Державне лісогосподарське підприємство

3.  Державне підприємство «Тавріда»

4.  ВАТ «Алуштінський эфиромасличный радгосп-завод»

5.  Служба автомобільних доріг в АРК

6.  ГАО «Чорноморнафтогаз»

7.  Ялтинська КЕЧ району

8.  Військова частина №1397,

9.  Державне підприємство по виробництву буропідривних робіт «Кримвзривпром»

10.  Державне підприємство «Гурзуф»

11.  ТОВ «Чорномор-Південь»

12.  ВАТ «Крименерго»

13.  Землі запасу Маломаякського сільської Ради

14.  Державне підприємство «Кримавтодор»

15.  РСУ

16.  ЗАТ «Санаторій «Карасан».

3.2. Обгрунтування проектних рішень.

При обгрунтуванні проектних рішень по розмежуванню земель державної і комунальної власності були проаналізовані отримані матеріали, вивчені нормативно-правові документи, регулюючі земельні відносини в частині розмежування земель державної і комунальної власності, а саме: «Закон України «Про розмежування земель державної і комунальної власності», «Методичні рекомендації по розробці проектів землеустрою по розмежуванню земель державної і комунальної власності», затверджені Наказом Держкомзему України від 16.03.2006 р. №103 (далі «Методичні рекомендації.») і інші нормативні документи, регулюючі земельні відносини.

В результаті проведених збору, систематизації, аналізу матеріалів, що є в наявності, по території, у межах якої проводяться роботи по розмежуванню земель державної і комунальної власності, по матеріалах польового обстеження землекористувачів в місцях явного збігу з межами адміністративно-територіальних формувань розробник вважає за доцільне привести межі адміністративно-територіальних формувань у відповідність. В рамках проекту розмежування – схематично, з метою впорядковування матеріалів статистичної звітності; надалі - провести роботи у встановленому чинним законодавством порядку.

В результаті систематизації і аналізу отриманих даних був розроблений збірний кадастровий план сучасного використання земель розмежовуваної території з урахуванням запропонованих розробником коректувань. Додатком до даного кадастрового плану складений перелік земельних ділянок, розташованих на даній території. Проаналізувавши дані про землекористувачів були запропоновані проектні рішення після віднесення земельних ділянок до державної або комунальної власності.

Кримський природний заповідник створений на підставі Ухвали Ради Народних комісарів Рсфср «Про кримський державний заповідник і лісову біологічну станцію» 30 липня 1923 р. Ухвалою від 09.02.1949 р. №85 «Про передачу Кримському державному заповіднику ділянки «Лебедині острови» прийнято вирішення про передачу ділянки «Лебедині острови» у ведення Кримського природного заповідника.

Розпорядженням від 09.08.1957 р. №2252-р створене Кримське державне заповідно - мисливське господарство.

Кримський природний заповідник утворений на підставі Ухвали Кабінету Міністрів Української РСР від 29.06.1991г. №64 і діє на підставі Положення про Кримський природний заповідник, затвердженого Наказом Міністерства екології і природних ресурсів від 13.05.2001 р. р. №150.

Кримський природний заповідник є природоохоронною науково-дослідною установою загальнодержавного призначення. Він є національним надбанням як об'єкт природних гірничо-лісових комплексів і створений з метою заощадження в природному стані їх компонентів, вивчення природних процесів і явищ, які відбуваються в них. Правовий режим земель природно-заповідного фонду встановлений Земельним кодексом України, Законами України «О охороні навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України» і іншими законодавчими актами України.

Кримський природний заповідник діє на підставі Положення про Кримський природний заповідник, затвердженого Наказом Міністерства екології і природних ресурсів від 13.05.2001 р. р. р. №150.

Для забезпечення дотримання заповідного режиму територія Кримського природного заповідника розділена на 5 лесничеств: Альмінськоє, Ізобільненськоє, Бахчисарай, Центральне, Ялтинське і орнітологічна філія «Лебедині острови», роботи по перенесенню в натуру меж якого не передбачені даною документацією.

ТОВ «Земельний кадастр» в 2006 році виконана технічна документація по землеустрою про складання документів, що засвідчують право на земельну ділянку Кримського природного заповідника, яка узгоджена зі всіма землекористувачами і службами, що погоджують. В даний час документи, що встановлюють право, на землю у Кримського природного заповідника відсутні.

Відповідно до матеріалів лісовпорядження загальна площа земельної ділянки Кримського природного заповідника на території Маломаякського сільської Ради складає 1811 га.

Відповідно до форми 6-зем земельна ділянка Кримського природного заповідника на території Маломаякського сільської Ради загальною площею 1501,16 га числиться в рядку 8. шифр 88 «лісогосподарських підприємств», по угіддях:

- 60 га – графа 12 «Пасовищ»

- 3 га – графа 14 «Під господарськими спорудами і дворами»

- 1055,16 га – графа 23 «Землі, покритої лісовою (деревинною і чагарниковою) рослинністю»

- 33 га – графа 26 «Не покритих лісовою рослинністю»

- 318 га – графа 68 «кам'янистих місць»

- 32 га – графа 73 «Під природними водотоками»

- зі всіх земель 1501,16 га – графа 78 «земель природоохоронного значення».

ТОВ «Земельний кадастр» в 2006 році виконана технічна документація по землеустрою про складання документів, що засвідчують право на земельну ділянку Кримського природного заповідника, яка согласованна зі всіма землекористувачами і службами, що погоджують. В даний час документи, що встановлюють право, на землю у Кримського природного заповідника відсутні.

За наслідками польових геодезичних обмірів площа Кримського природного заповідника на території Маломаякського сільської ради склала 1704,3417 га.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про розмежування земель державної і комунальної власності» землі під об'єктами природно-заповідного фонду не можуть вдаватися в землі комунальної власності, на підставі цього земельна ділянка № 5 Кримського природного заповідника загальною площею 1704,3417 га необхідно віднести до земель державної власності.

Алуштінськоє Державне лісогосподарське підприємство засноване на державній власності, входить до складу Республіканського комітету з лісового і мисливського господарства АРК і підпорядковано Державному комітету лісового господарства України, діє на підставі статуту, затвердженого Першим заступником голови Державного комітету лісового господарства України і зареєстрованого управлінням по економіці Алуштінського міськвиконкому 21.012000 р. Рег. №905. Алуштінськоє державне лісогосподарське підприємство створене з метою організації ведення лісового господарства, включаючи питання охорони, захисту, раціонального використання лісових ресурсів і відтворення лісів, які знаходяться в користуванні підприємства, дотримання встановленого режиму на заповідних територіях, які знаходяться в його веденні. На територію Алуштінського ГЛХП є матеріали лісовпорядження, виконані ГП «Укрдержліспроект» в різні роки, що зіставляються з планово-картографічними матеріалами будь-яких масштабів насилу. У різні роки було прийнято безліч вирішень рад різного рівня про передачу земель як із землекористування АГЛХП, так і в землі АГЛХП. Систематизована інформація про зміни, що відбулися, в природі відсутня. У матеріали лісовпорядження на момент проведення робіт зміни меж АГЛХП внесені лише частково. Координати меж передаваних земельних ділянок часто відсутні.

На території АГЛХП розташований ботанічний заповідник місцевого значення гора Кастель, затверджений вирішенням Облвиконкому від 11.11.1979 р. №617. Заповідник розташований на земельній ділянці № 336.

По матеріалах лісовпорядження площа земельних ділянок Алуштінського ГЛХП на території Маломаякського сільської Ради складає 4338,2 га. Згідно форми 6-зем землі Алуштінського АГЛХП за межами населених пунктів Маломаякського сільської ради відсутні.

Межі земельних ділянок Алуштінського ГЛХП в 2005-2006 рр. ТОВ «Екоземпроєкт», інститут «КРИМГИІНТІЗ» встановлені в натурі. В даний час розробляється технічна документація. Площі земельних ділянок склали 4509,5267 га.

В даний час документи, що встановлюють право, на землю відсутні.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про розмежування земель державної і комунальної власності» землі лісогосподарського призначення за межами населених пунктів не можуть вдаватися в землі комунальної власності, на підставі цього земельні ділянки Алуштінського державного лісогосподарського підприємства загальною площею 4509,5267 га необхідно віднести до земель державної власності.

Державне підприємство «Тавріда» державне сільськогосподарське підприємство, що знаходиться в управлінні Міністерства аграрної політики України. Державне підприємство «Тавріда» є правонаступником державного підприємства радгосп-завод «Тавріда», яке перейменоване наказом Міністерства аграрної політики №685 від 08.12.2005 р. Радгоспу-заводу «Тавріда» на території Маломаякського сільської ради виданий державний акт на право постійного користування землею рег. №204 від 13.09.2000 р.

Загальна площа земельних ділянок, що знаходяться в постійному користуванні с/з «Тавріда» на території Маломаякського сільської Ради згідно державному акту складає 645,28 га.

Відповідно до форми 6-зем земельні ділянки ГП «Тавріда» за межами населених пунктів Маломаякського сільської Ради загальною площею 253,0091 га числяться в рядку 1.2.1.шифр 10 «Радгоспів всіх систем», зокрема по угіддях:

- 113,68 га – графа 7 «Багаторічних насаджень»

- 36,8040 га – графа 15 «Під господарськими проїздами і прогонами»

- 58,68 га – графа 17 «Земель тимчасової консервації»

- 8,3487 га – графа 23 «Землі, покритої лісовою (деревинною і чагарниковою) рослинністю»

- 30,2739 га – графа 28 «Чагарників»

- 0,62 га – графа 63 «Болота»

- 4,5925 га – графа 68 «Кам'янистих місць»

- 0,01 га графа 72 «Внутрішні води».

Координати граничних точок земельних ділянок, що знаходяться в постійному користуванні ГП «Тавріда» є лише на земельні ділянки №№52, 53, 57, 62, 66, 72 (згідно державному акту), які узяті з технічного звіту по перенесенню в натуру проекту відведення земель Алуштінському гослесзагу для створення лісових насаджень із землекористування радгоспу-заводу «Тавріда», розробленого Кримською філією науково-дослідного і проектно-изыскательского інституту по землеустрою «Укрніїземпроєкт» в 1989 році і затвердженого рішенням №38 Виконавського комітету Алуштінського міської Ради від 26.01.1990 р.

У зв'язку з відсутністю координат граничних точок земельних ділянок, що знаходяться в постійному с/з «Тавріда», фактичні межі земельних ділянок були визначені методом векторизації матеріалів внутрішньогосподарчого пристрою, матеріалів державного акту на право постійного користування і поєднання їх з картографічним матеріалом М 1:5000, ортоисправленным космоснимком IKONOS 2m. Площі отриманих полігонів не відповідають площам земельних ділянок за даними державного акту. Частина земельних ділянок, що знаходяться в постійному користуванні ГП «Тавріда» розташовані у межах населених пунктів Маломаякського сільської Ради. Загальна площа земельних ділянок за межами населених пунктів Маломаякського сільської ради склала 249,85 га.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про розмежування земель державної і комунальної власності» земельні ділянки, на яких розташовані державні підприємства не можуть вдаватися в землі комунальної власності, на підставі цього земельні ділянки ГП «Тавріда» загальною площею 249,85 га необхідно віднести до земель державної власності.

ВАТ «Алуштінський эфиромасличный радгосп-завод». В даний час для ОАО «Алуштінський эфиромасличный радгосп-завод» виконуються роботи по відведенню земельних ділянок, використовуваних ВАТ «Алуштінський эфиромасличный радгосп-завод». Підприємство має приватну форму власності, долі державної і комунальної власності відсутні. Алуштінському эфиромасличному радгоспу-заводу в 1980 році виданий державний акт на право користування землею на території м. Алушта Б №014148 рег. №5. Після видачі держакту із землекористування Алуштінського эфиромасличного радгоспу-заводу передавалися землі як в землі запасу, так і іншим землекористувачам, проте зміни в держакт у встановленому законом порядку не вносилися. Технічна документація по частині вилучень земель відсутня. В деяких випадках технічна документація є, але відомості обчислення координат земельних ділянок вона не включає. Вичерпна інформація по рішеннях про передачу земель в землі запасу відсутня, що веде до відображення недостовірних даних по розподілу земель по землекористувачах.

Відповідно до форми 6-зем земельні ділянки ОАО «Алуштінського эфиромасличного радгоспу-заводу» загальною площею 99,07га числяться в рядку 1.2.1. шифр 10 «Радгоспів всіх систем», зокрема по угіддях:

- 0,5 га – графа 5 «Рілля»

- 32,05 га – графа 10 «Інших багаторічних насаджень»

- 1,00 га - графа 14 «Під господарськими спорудами і дворами»

- 7,5 га – графа 15 «Під господарськими проходами і проїздами»

- 51,00 га - графа 17 «Земель тимчасової консервації»

- 1,7 га – графа 28 «Чагарників»

- 4,72 га – графа 68 «Кам'янистих місць»

- 0,6 га – графа 73 «Під природними водотоками».

Фактично частина земельних ділянок розташована у межах населених пунктів Маломаякського сільської Ради.

У зв'язку з відсутністю координат граничних точок земельних ділянок, фактичні межі земельних ділянок були визначені методом векторизації матеріалів внутрішньогосподарчого пристрою, матеріалів державних актів на право постійного користування і поєднання їх з картографічним матеріалом М 1:5000, ортоисправленным космоснимком IKONOS 1m. Площі отриманих полігонів не відповідають площам земельних ділянок за даними державних актів.

Загальна площа земельних ділянок ОАО «Алуштінський эфиромасличный радгосп-завод» за межами населених пунктів Маломаякського сільської ради склала 92,6737 га.

Земельні ділянки ОАО «Алуштінський эфиромасличный радгосп-завод» не можуть бути віднесені ні до одного з видів земель, які відповідно до ст. 7 Закону України «Про розмежування земель державної і комунальної власності» при розмежуванні земель державної і комунальної власності передаються в комунальну власність.

Таким чином на підставі вищевикладеного земельні ділянки ОАО «Алуштінський эфиромасличный радгосп-завод» загальною площею 92,6737 га необхідно віднести до земель державної власності.

Служба автомобільних доріг в АРК є підприємством державного Хоми власності, діє на підставі Положення про Службу автомобільних доріг в АРК зареєстрованої Виконкомом міської Ради м. Сімферополя 30.04.2002 р. р.№ 222 і затвердженого указом Державної служби автомобільних доріг України № 157 від 09.04.02., має свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи від 30.04.2002, довідку про включення в ЕГРПОУ № 09/2-5-01/1108. При виконанні робіт по розмежуванню земель державної і комунальної власності за межами населених пунктів Маломаякського сільської Ради виконавцем був направлений запит в Служби автомобільних доріг в АРК. Згідно з отриманими даними у веденні Служби автомобільних доріг в АРК знаходяться:

·  автомобільна дорога державного значення М-18 Харків-Симферополь-Алушта-Ялта, яка також проходить по території Маломаякського сільської Ради

·  дорога районного значення Пушкино-запрудноє-краснокаменка Н010119

·  дорога районного значення Симферополь-Ялта-виноградное Н 010121.

Відповідно до форми 6-зем земельні ділянки Служби автомобільних доріг в АРК числяться в рядку 5.2 шифр 68 «автомобільного транспорту» розбиті на ДЕУ-595 і ДРСУ. За ДЕУ-595 числиться 47,9680га, зокрема по угіддях:

- 9,00 га – графа 27 «Інших лісових земель»

- 32 га – графа 46 «Під дорогами»

- 6,9680 га – графа 68 «Кам'янистих місць».

За ДРСУ числиться 28,61 га, зокрема по угіддях: 28,61 га – графа 46 «Під дорогами».

12.02.1963 р. Першому експлуатаційному лінійному Управлінню автомобільних доріг виданий державний акт на право постійного користування землею дорогий, розташованих на території Алуштінського міської Ради. У державний акт включена дорога державного значення Симферополь-Ялта-Севастополь. Першому експлуатаційному лінійному Управлінню автомобільних доріг 12.02.1963 р. виданий державний акт на право постійного користування землею для обслуговування дорогий, розташованих на території Алуштінського міської Ради. Є координати меж земельної ділянки на території Великої Алушти. Відповідно до акту на право користування землею землі доріг не розбиті по приналежності до відповідних рад, відповідно загальна площа автодороги на території Маломаякського сільської Ради відсутня.

Для обслуговування автомобільних доріг місцевого значення на території Великої Алушти Алуштінському дорожньому ремонтно-будівельному управлінню виданий державний акт на право користування землею №223 від 1993 р.

У зв'язку з відсутністю координат граничних точок земельних ділянок, фактичні межі земельних ділянок були визначені методом векторизації матеріалів державних актів на право користування і поєднання їх з картографічним матеріалом М 1:5000, ортоисправленным космоснимком IKONOS 2m.

Загальна площа земельних ділянок склала – 49,9785 га, зокрема:

·  автомобільна дорога державного значення М-18 Симферополь-Ялта-Севастополь, яка також проходить по території Маломаякського сільської Ради – ділянку №341 на плані – 40,8866 га

·  дорога районного значення Пушкино-запрудноє-краснокаменка Н010119: ділянка №187 на плані – 3,4018 га, ділянка №228 на плані – 0,0599 га, ділянка №229 на плані – 0,0210 га, ділянка №248 на плані – 0,8021 га

·  дорога районного значення Симферополь-Ялта-виноградное Н 010121: ділянка №303 на плані – 2,4481 га, ділянка №327 на плані – 2,3941га.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про розмежування земель державної і комунальної власності» земельні ділянки, на яких розташовані державні підприємства не можуть вдаватися в землі комунальної власності, на підставі цього земельні ділянки Служби автомобільних доріг в АРК загальною площею 49,9785 га необхідно віднести до земель державної власності.

Державне акціонерне суспільство «Чорноморнафтогаз». При зверненні в ГАО «Чорноморнафтогаз» з метою з'ясування наявності об'єктів ГАО «Чорноморнафтогаз», розташованих на території Маломаякського сільської Ради, були отримані дані про займані ГАО «Чорноморнафтогаз» земельних ділянках. Так на території Маломаякського сільської ради за межами населених пунктів розташовані наступні об'єкти і займані ними площі: ГРС м. Алушта і майданчик крана – 0,0779га, під'їзна автодорога до ГРС – 0,4396га, РЛС-5 – 0,0050га. На ці ділянки загальною площею 0,5225га ГАО «Чорноморнафтогаз» виданий державний акт на право постійного користування землею рег. №93 від 16.10.1998г.

Також на території Маломаякського сільського радого з даним, отриманим від ГАО «Чорноморнафтогаз», за межами населених пунктів розташовані: газорозподільна станція – 0,2331 га, вузол крана, свічка – 0,0089 га. Документи, що встановлюють право, на землю відсутні, знаходяться у стадії оформлення.

Відповідно до форми 6-зем земельні ділянки ГАО «Чорноморнафтогаз» загальною площею 0,5225 га числяться в рядку 3.17 шифр 58 «Інших Підприємств, установи, організації», зокрема по угіддях в графі 54 «Інших землі, яка використовується для технічної інфраструктури». Фактично частина ділянок розташована у межах населених пунктів Маломаякського сільської ради.

При вивченні полігонів, отриманих по матеріалах геодезичних робіт, виконаних ЧП «Геркулес'» в 1998 році для видачі ГАО «Чорноморнафтогаз» державного акту на право постійного користування землею було виявлено, що за межами населених пунктів розташовані наступні ділянки ГАО «Чорноморнафтогаз» загальною площею 0,6070 га:

ділянка № 733 площею 0,0779 га, на якому розташовані ГРС і кран, земельна ділянка № 734 площею 0,0006, на якому розташований вузол крана, земельна ділянка № 741 площею 0,0050 га, на якому розташована РЛС-5, земельна ділянка № 735 - 0,2796 га, під'їзна дорога, частина якої розташована за межами Маломаякського сільської ради, земляний ділянки, документи, по відведенню яких знаходяться у стадії розробки: земельна ділянка № 316, площею 0,2331 га, на якому розташована ГРС, земельна ділянка № 2470 площею 0,0004 га, земельна ділянка № 2469 площею 0,0049 га, земельна ділянка № 2472 площею 0,0036 га.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про розмежування земель державної і комунальної власності» земельні ділянки, на яких розташовані державні підприємства, не можуть вдаватися в землі комунальної власності, на підставі цього земельні ділянки загальною площею 0,6051 га необхідно віднести до земель державної власності.

Військова частина №1397 розташована за межами населених пунктів Маломаякського сільської Ради на горі Кастель в районі с. Виноградне. За даними Сімферопольського міжміського бюро реєстрації і технічної інвентаризації інвентаризація даної військової частини не проводилася. Документи, що встановлюють право, на землю не видавалися. Військова частина по всьому периметру граничить з Алуштінським державним лісогосподарським підприємством. Земельна ділянка військової частини була визначена по матеріалах геодезичної зйомки, проведеної інститутом «КРИМГИІНТІЗ» в 2004 р. по встановленню меж АГЛХП. Площа земельної ділянки №325 склала 31,9121 га.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про розмежування земель державної і комунальної власності» землі оборони не можуть вдаватися в землі комунальної власності, на підставі цього земельна ділянка Військової частини №1397 загальною площею 31,9121 га необхідно віднести до земель державної власності.

Ялтинська КЕЧ району

За даними Сімферопольського міжміського бюро реєстрації і технічної інвентаризації в районі р. Кастель на території Маломаякського сільської ради за межами населених пунктів розташовані будови військового містечка, які знаходяться на балансі Ялтинської КЕЧ району. площа земельної ділянки №326 склала 1,1116 га.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про розмежування земель державної і комунальної власності» до державної власності необхідно відносити землі оборони, окрім земельних ділянок під об'єктами соціально-культурного, виробничого і житлового призначення. Таким чином, земельну ділянку військового містечка площею 1,1116 га необхідно віднести до земель комунальної власності.

Державне підприємство по виробництву буропідривних робіт «Кримвзривпром»

За даними Сімферопольського міжміського бюро реєстрації і технічної інвентаризації будови знаходяться балансі ГП по виробництву буропідривних робіт «Кримвзривпром» Кримському виробничому управлінню буропідривних робіт Кримвзривпром виданий державний акт на право користування земельною ділянкою площею 5,20 га для будівництва складу і під'їзної дороги до нього рег. № 174 від 1977 р.

У зв'язку з тим, що на дану територію є державний акт і матеріали БТІ, технічна документація з каталогом координат граничних точок ділянки відсутня, межі земельної ділянки були визначені відповідно до державного акту за даними кадастрової зйомки площа земельної ділянки №765 склала 5.2001 га

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про розмежування земель державної і комунальної власності» земельні ділянки, на яких розташовані державні підприємства не можуть вдаватися в землі комунальної власності, на підставі цього земельна ділянка загальною площею 5,2001 га, необхідно віднести до земель державної власності.

Державне підприємство «Гурзуф» - державне сільськогосподарське підприємство, що знаходиться в управлінні Міністерства аграрної політики України. Державне підприємство «Гурзуф» є правонаступником державного підприємства радгосп-завод «Гурзуф», яке перейменоване наказом Міністерства аграрної політики №677 від 03.12.2005 р.

На території Маломаякського сільської ради за межами населених пунктів розташована земельна ділянка, що знаходиться в користуванні ГП «Гурзуф», на підставі державного акту на право постійного користування землею рег. №27 від 29.03.2001г. Державний акт виданий на територію Гурзуфського сільської Ради м. Ялта, проте дана ділянка була включена в цей держакт. На земельній ділянці розташовані ставок, гребля, що знаходяться на балансі ГП «Гурзуф». Площа земельної ділянки №347 склала 4,9937 га.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про розмежування земель державної і комунальної власності» земельні ділянки, на яких розташовані державні підприємства, не можуть вдаватися в землі комунальної власності, на підставі цього земельну ділянку площею 4,9937 га необхідно віднести до земель державної власності.

ТОВ «Чорномор-Південь » за межами населених пунктів Маломаякського сільської Ради розташована автозаправна станція ТОВ «Чорномор-Південь» Відповідно до форми 6-зем земельна ділянка площею 0,4835 га числиться в рядку 3.11 шифр 52 «Заклади торгівлі», зокрема по угіддях: у графі 42 «Землі комерційного використання».

Документи, що встановлюють право, на землю не видавалися. По матеріалах геодезичної зйомки площа земельної ділянки № 860 склала 0,2031 га.

Дана земельна ділянка накладається на ділянку Служби автомобільних доріг в АРК.

Земельна ділянка ТОВ «Чорномор-Південь » не може бути віднесений ні до одного з видів земель, які відповідно до ст. 7 Закону України «Про розмежування земель державної і комунальної власності» при розмежуванні земель державної і комунальної власності передаються в комунальну власність. На підставі цього земельна ділянка ТОВ «Чорномор-Південь » загальною площею 0,2031 га необхідно віднести до земель державної власності.

ВАТ «Крименерго»

За межами населених пунктів Маломаякського сільської Ради розташовані земельні ділянки ВАТ «Крименерго». Земельні ділянки розташовані під опорами ЛЕП. Документи, що встановлюють право, на землю не видалися. Площа полігонів визначена аналітичним способом. Загальна площа земельних ділянок склала 0,0397 га, зокрема: земельна ділянка № 858 – 0,0178 га, земельна ділянка № 859 – 0,0219 га.

Земельні ділянки ОАО «Крименерго» не можуть бути віднесені ні до одного з видів земель, які відповідно до ст. 7 Закону України «Про розмежування земель державної і комунальної власності» при розмежуванні земель державної і комунальної власності передаються в комунальну власність. На підставі цього земельні ділянки ОАО «Крименерго» загальною площею 0,0397 га необхідно віднести до земель державної власності.

Землі запасу Маломаякського сільської Ради. На території Маломаякського сільської Ради за межами населених пунктів є землі запасу, передані із землекористування ГП «Тавріда» рішенням №10-1 10-ій сесії 23-го скликання Маломаякського сільської Ради від 24.12.1999 р., а також земельні ділянки, що відносяться до земель запасу, покриті лісом.

У зв'язку з відсутністю координат граничних точок земельних ділянок, переданих в землі запасу із земель ГП «Тавріда», також земельних ділянок, що відносяться до земель запасу, фактичні межі земельних ділянок були визначені методом векторизації матеріалів внутрішньогосподарчого пристрою, матеріалів державного акту на право постійного користування землею ГП «Лівадія» і поєднання їх з картографічним матеріалом М 1:5000, ортоисправленным космоснимком IKONOS 2m. Также за межами населених пунктів Маломаякського сільської Ради розташована земельна ділянка № 348, зайнятий індивідуальною житловою забудовою, але що не увійшов до меж населених пунктів Маломаякського сільської Ради. За даними Сімферопольського міжміського бюро реєстрації і технічної інвентаризації на даній земельній ділянці по вул. Ювілейною розташовано 9 приватизованих приватних будинків. Об'єкти державної власності не зареєстровані.

Площі земельних ділянок склали 97,7538 га.

Відповідно до ст. ст. 5, 7 Закону України «Про розмежування земель державної і комунальної власності» землі запасу за межами населених пунктів Маломаякського сільської Ради загальною площею 97,7538 га необхідно віднести до земель комунальної власності.

Також рекомендується вирішити питання про включення земельної ділянки № 348 площею 1,8910 га в межі населеного пункту.

Державне підприємство «Кримавтодор».

За межами населених пунктів Маломаякського сільської Ради розташовані автомобільна дорога і транспортна розв'язка (вузол примикання і путевод) на 56 км. автодороги Симферополь-Ялта-Севастополь. Автомобільна дорога і транспортна розв'язка знаходяться на балансі ГП «Кримавтодор». Документи, що встановлюють право, на землю відсутні. Загальна площа отриманих земельних ділянок склала 4,1446 га, зокрема: земельна ділянка № 240 – 3,0797 га, земельна ділянка № 283 – 0,6726 га, земельна ділянка № 284 - 0,3923 га

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про розмежування земель державної і комунальної власності» земельні ділянки автомобільної дороги і транспортної розв'язки ГП «Кримавтодор» загальною площею 4,1446 га необхідно віднести до земель державної власності.

Закрите акціонерне суспільство «Санаторій Карасан».

За межами населених пунктів Маломаякського сільської Ради розташована земельна ділянка № 15464 площею 0,8241 га, який відповідно до обмінного файлу належить ЗАТ «Санаторій «Карасан» на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 03.03.2004 рег. №712 ВВВ 439263-439264.

Відповідно до форми 6-зем земельна ділянка ЗАТ «Санаторій «Карасан» площею 0,8241 га числиться у межах населених пунктів в рядку 7.2. шифр 85 «Оздоровчого призначення», зокрема по угіддях: у графі 55, 58 «Земель, які використовуються для відпочинку і інші відкриті землі», в т. ч. «Зайняті потоковим будівництвом».

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про розмежування земель державної і комунальної власності» земельна ділянка ЗАТ «Санаторій «Карасан» площею 0,8241 га необхідно віднести до земель приватної власності.

Загальна площа земель за межами населених пунктів Маломаякського сільської ради склала: 6725,4950 га, зокрема землі державної власності 6624,7205 га, землі комунальної власності 99,9504 га, землі приватної власності – 0,8241 га.

Схема розподілу земель по формах власності приведена на рис.1

Малюнок 1. Діаграма розподілу земель по формах власності.

По категоріях земельні ділянки розділені таким чином:

Категорія земель

Площа, га

Землі житлової і суспільної забудови

2,6910

Землі лісогосподарського призначення

4304,8284

Землі оборони

33,0237

Землі природно-заповідного фонду

1913,8391

Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони і іншого призначення

60,5847

землі оздоровчого призначення

0,8241

Землі сільськогосподарського призначення

409,7040

Разом

6725,4950

Схема розподілу земель по категоріях приведена на мал. 2.

Розробка і затвердження проекту землеустрою по розмежуванню земель державної і комунальної власності за межами населених пунктів Маломаякського сільської Ради дозволить:

- реалізувати права держави в особі Ради Міністрів АРК на землі державної власності і Маломаякськой територіальної громади на землі комунальної власності, органи місцевого самоврядування і державної влади дістануть можливість розпоряджатися землями державної і комунальної власності відповідно до їх повноважень, визначених чинним законодавством;

- підвищити ефективність використання земель державної і комунальної власності;

- поліпшити санітарну і екологічну обстановку території;

- привернути додаткові інвестиції з метою створення додаткових робочих місць і збільшення надходжень до регіонального і місцевого бюджетів.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про розмежування земель державної і комунальної власності» після затвердження проекту землеустрою по розмежуванню земель державної і комунальної власності здійснюється встановлення меж земельних ділянок державної і комунальної власності в натурі (на місцевості) із закріпленням їх межовими знаками встановленого відповідно до законодавства України зразка.

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про розмежування земель державної і комунальної власності» право комунальної власності на землю підтверджується державним актом. Форма державного акту встановлюється Кабінетом Міністрів України.

3.3 Аналіз і оцінка проблем при здійсненні землеустрою на території Маломаякського сільської ради, що виникли при проведенні робіт по розмежуванню земель державної і комунальної власності, шляху їх рішення.

При виконанні робіт по розмежуванню земель державної і комунальної власності на території Маломаякського сільської ради були виявлені ряд проблем, властивих не тільки Маломаякському сільській раді, але і іншим адміністративно-територіальним формуванням Автономної республіки Крим, які до певної міри ускладнили согласовательный процес по проектній документації.

Найбільшою складністю, з якою зіткнувся виконавець при зборі початкових даних, є розрізненість початкових даних, їх неформатність і витікаючі з цього проблеми при зведенні в єдину «картинку».

Після систематизації проектної документації по формуванню адміністративних меж Маломаякського сільської ради, а також меж населених пунктів Маломаякського сільської ради з'ясувалося, що межі частини населених пунктів Маломаякського сільської ради не винесені в натуру. Крім того, при аналізі площадкових характеристик полігонів, отриманих в результаті систематизації початкових даних, було виявлено невідповідність площ, заявленою в проектах і вказаних у вирішеннях ВР АРК за твердженням меж населених пунктів.

При зіставленні меж суміжних населених пунктів були виявлені як накладення так і черезполосиця між ними.

При аналізі даних по землекористувачах, були також виявлені наступні проблеми. Лісогосподарські підприємства, що знаходяться на території Маломаякського сільської ради не мають документів, що встановлюють право, на землю. Наявні матеріали лісовпорядження, які довелося використовувати як єдиний документ, хоч як те що засвідчує межі землекористування лісогосподарських підприємств не повною мірою відповідають дійсній картині землекористування.

Сільськогосподарські підприємства, не території ради, що знаходяться, мають документи, що встановлюють право, на землю, проте межі таких в натуру не винесені. Координати землекористування господарств відсутні.

Після видачі держактів, із землекористувань сільськогосподарських підприємств передавалися землі як в землі запасу, так і іншим землекористувачам, проте зміни в держакти у встановленому законом порядку не вносилися. Технічна документація по частині вилучень земель в архівах земелепользователей, управлінні земельних ресурсів, місцевої ради в повному об'ємі не виявлена. В деяких випадках технічна документація є, але відомості обчислення координат земельних ділянок вона не включає. Вичерпна інформація по рішеннях про передачу земель в землі запасу відсутня, що веде до відображення недостовірних даних по розподілу земель по землекористувачах.

Вказані вище проблеми ставлять під питання достовірність даних Державного земельного кадастру, дані статистичної звітності формою 6-зем на досліджувану територію і значною мірою ускладнюють согласовательный процес проектної документації.

Вирішення вказаних вище проблем на погляд виконавця можливо таким чином.

Перед проведенням робіт по розмежуванню земель державної і комунальної власності необхідно провести комплекс землевпоряджувальних заходів з метою приведення даних Державного земельного кадастру у відповідність з фактичною картиною землекористування на досліджуваній території.

До даних заходів можна віднести наступні:

1. Розробка на досліджувану територію топографічного матеріалу М 1:10000 – 1:5000 за межами населених пунктів, М 1:2000 – 1:500 у межах населених пунктів залежно від статусу населеного пункту в єдиній системі координат, актуалізованого на момент проведення робіт.

2. Проведення робіт по інвентаризації земель в об'ємі, передбаченому положенням про земляно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів, затвердженого наказом Держкомзему України від 26.08.1997. Результати інвентаризації земель повинні бути затверджені органами місцевого самоврядування і прийняті до обліку місцевими управліннями земельних ресурсів.

3. Розробка містобудівної документації для населених пунктів (Генеральний план розвитку території, техніко-економічне обгрунтування, інша містобудівна документація) з урахуванням затверджених матеріалів інвентаризації. Документація повинна бути затверджена в установленому порядку і прийнята до обліку управлінням головного архітектора.

4. Розробка проекту встановлення меж адміністративно-територіальних формувань з урахуванням раніше затверджених матеріалів інвентаризації і містобудівної документації. Проект повинен бути узгоджений у встановленому законом порядку, затверджений відповідним органом влади залежно від статусу, прийнятий до обліку місцевим управлінням земельних ресурсів відповідного району.

5. Зміна в облік формою 6-зем на підставі затвердженого проекту повинно бути проведено відповідним місцевим управлінням земельних ресурсів.

6. Межі адміністративно-територіальних формувань повинні бути перенесені в натуру відповідно до норм чинного законодавства.

7. В той же час органи місцевого самоврядування повинні зацікавити крупних землекористувачів, як те сільськогосподарські, лісогосподарські підприємства, підприємства, що мають на своєму балансі крупні лінійні споруди (дорогі, газопроводи, трубопроводи і ін.) в приведенні землевпоряджувальної документації у відповідність з чинним законодавством України.

Після вказаних вище заходів проводити роботи по розмежуванню земель державної і комунальної власності.

Результатом пропонованого комплексу землевпоряджувальних робіт будуть достовірні дані, відповідні кадастровому обліку, реальному положенню землекористувань і землеволодінь на місцевості. Це у свою чергу, дозволить проводити моніторинг земель, оперативно актуалізувати земляно-кадастрову інформацію, допоможе в ухваленні управлінського рішення по використанню тієї або іншої території, мінімізує кількість правопорушень в області земельного законодавства.