Рослинний покрив і ґрунти на цифровій карті

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

Рослинний покрив і ґрунти як сегмент цифрової карти

Якщо в якості вихідного картографічного матеріалу використовуються копії розчленованих діапозитивів, то підготовка до цифрування об'єктів рослинного покриву і ґрунтів виконується з використанням оригіналу контуру з фоновими зафарбуваннями. Крім того, при необхідності, можуть залучатися оригінали гідрографії і рельєфу, що застосовуються для визначення кордонів об'єктів.

На оригінал службової інформації синім кольором наносяться кордони об'єктів, відсутні на оригіналі контуру. На аркуші з численними сполученнями умовних знаків рослинного покриву і ґрунтів, показаних на різних оригіналах, доцільно використовувати сполучений діапозитив.

Болота, піски й інші ґрунти, зображені на вихідному картографічному матеріалі поверх фонового зафарбування рослинного покриву, а також інші сполучення рослинного покриву і ґрунтів готуються до цифрування самостійно по кожному об'єкту. При повному збігу їх кордонів біля початкової точки зовнішнього контуру проставляються номери всіх об'єктів зі співпадаючими кордонами. Другий і наступний номери даються в дужках зеленим кольором.

Масиви рослинності, що мають ділянки з різними характеристиками, поділяються на окремі об'єкти, що відповідають цим ділянкам. Кордони об'єктів проводяться по просіках, а при їхній відсутності — по лініях, рівновіддалених від підписів характеристик.

Просіки, що виражаються в масштабі карти, готуються до цифрування за зовнішнім контуром умовного знака як майданні об'єкти. Напрямок цифрування при цьому вибирається так, щоб об'єкт знаходився праворуч. Просіки, що не виражаються в масштабі карти (у тому числі і ті, по яких проходять дороги, лінії зв'язку й електропередачі), готуються до цифрування як лінійні об'єкти. Напрямок їх цифрування може бути кожним.

Внутрішні контури рослинного покриву і ґрунтів готуються до цифрування з обліком наступних:

— будинки і будівлі, розташовані в масивах рослинності, внутрішнім контуром не виділяються;

— нумерація внутрішніх контурів об'єкта продовжує нумерацію зовнішнього контуру;

— озера в масиві рослинності готуються до цифрування як внутрішні контури об'єкта, а їх номери підписуються на оригіналі службової інформації зеленим кольором;

— у контур рослинного покриву не включаються ріки і канали, що виражаються в масштабі карти і перетинають контур рослинного покриву. Берегова лінія таких рік і каналів приймається за зовнішню межу рослинного покрову;

— якщо внутрішній контур масиву рослинності є одночасно зовнішнім контуром для іншого виду рослинності, то він готується до цифрування двічі: спочатку як внутрішній контур основного об'єкта, а потім, із протилежним напрямком цифрування, як зовнішній контур об'єкта, вкладеного в основний.

Рослинний покрив і ґрунти на цифровій карті - 4.0 out of 5 based on 1 vote