Видача державних актів на право користування землею

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Виконання робіт по видачі державних актів на право користування землею.

 Землевпорядний процес по цьому виду робіт включає такі стадії:

 1)  підготовчі роботи;

 2)  проектні роботи;

 3)  перенесення проекту в натуру;

 4) оформлення і видача документів на право володіння, користування землею.

 У процесі підготовчих робіт вивчають і систематизують юридичну документацію і планово-картографічні матеріали, складання плану зовнішніх меж землевласників, землекористувачів. З населенням і звіркою границь ділянок стороннього володіння, користування. Зовнішні границі землевласників, землекористувачів встановлюються в натурі землевпорядником разом з представником підприємства, громадянина та представниками суміжних землеволодінь, землекористувань. Підготовчі роботи закінчуються погодженням границь землеволодінь, землекористувань і ділянок стороннього користування, складання експлікації земель, підготовку рішення райвиконкому і складання пояснювальної записки.

 Затверджений райвиконкомом проект зовнішніх границь після видачі Державних актів на право володіння (користування) землею переносять в натуру шляхом закріплення точок на місцевості межовими знаками.

 Всі матеріали по видачі землевласникам (землекористувачам) Державних актів на право володіння, користування землею оформляють і брошурують у землевпорядну справу в 3 примірниках: 1- землевласнику (землекористувачу), 2 – у райвиконком, 3 – у проектній організації.

 Перші два примірника включають такі документи:

 1)  рішення райвиконкому про затвердження проекту зовнішніх меж землеволодіння ( землекористування) і видачу землевласнику ( землекористувачеві) Державних актів на право володіння (користування) землею;

 2)  довідку райвиконкому про землі стороннього користування, які знаходяться на плані основного землеволодіння (землекористування);

 3)  рішення загальних зборів членів КСП по проекту землевпорядкування;

 4)  план меж землеволодіння (землекористування);

 5)  протокол погодження меж із суміжними землевласниками (землекористувачами);

 6)  пояснювальну записку;

 Третій примірник крім названих документів включає всі матеріали виробничого процесу: журнал і абриси польових вимірювань, відомості обчислення координат точок і площ, акти контролю.

Видача державних актів на право користування землею - 5.0 out of 5 based on 1 vote