Роботи по внутрігосподарському землевпорядкуванню

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (1 Голос)

Організація виконання робіт по внутрігосподарському землевпорядкуванню.

Землевпорядний процес по внутрігосподарському землевпорядкуванні включає такі стадії робіт:

1)  підготовчі роботи;

2)  складання, розглядання і затвердження проекту;

3)  перенесення проекту в натуру;

4)  оформлення і видачу землевпорядних документів;

5) авторський нагляд за здійсненням проекту.

У процесі підготовчих робіт проводить збирання, перевірку, систематизацію і вивчення матеріалів, які характеризують природні, економічні і організаційно-економічні умови господарства.

На стадії підготовчих робіт виготовляють проектний і збірний плани землеволодіння, з яких роблять світлокопії для складання графічних матеріалів проекту землевпорядкування. На одному складають картограму крутизни схилу, агровиробничих груп.

На підставі аналізу всіх факторів роблять висновки про необхідність або внесення часткових змін в існуючу організацію території або розробку нового проекту.

Підготовчі роботи завершуються розробкою і затвердженням завдання на складання проекту, яке затверджується районною радою народних депутатів.

Складений проект розглядає технічна рада проектної організації по землевпорядкуванню. Результати розгляду проекту оформляють протоколом. Після цього проект подають на розгляд органами управління господарства.

Розглянутий і схвалений проект в господарстві подають на розгляд технічної ради районного агропромислового об’єднання і після позитивної оцінки він подається на затвердження районній Раді народних депутатів, де його затверджують, встановлюють терміни перенесення проекту в натурі всі елементи проекту і здійснювати передбачені проектом заходи, щодо раціонального та активного використання земель.

Після затвердження проект переносять в натуру.

Всі матеріли проекту брошурують у землевпорядну справу, яка включає текстову і графічну частини.

З метою успішного втілення в життя накреслених в проектах здійснюють авторський нагляд за виконанням проектів.

Організація виконання робіт по створенню СФГ.

Землевпорядний процес по створенню С (Ф)Г включає такі стадії: підготовчі роботи, проектні роботи, перенесення проекту в натуру, оформлення і видачу документів.

На стадії підготовчих робіт вивчають матеріали встановлення меж сільських (селищних)Рад народних депутатів, інвентаризації земель, земельного кадастру, списки громадян які виявили бажання вести С (Ф ) Г. Ці громадяни подають до місцевої Ради народних депутатів заяву яку підписує голова С(Ф)Г. Цю заяву за поданням сільської Ради н. д. розглядає виконком районної Ради н. д. У місячний строк і разі згоди замовляє в землевпорядній організації розробку проекту її відведення.

На підставі зібраних матеріалів розробляється проект відведення земель ділянки ФГ. Цей проект погоджується із землевласником чи землекористувачем, районними землевпорядними, природоохоронними, санітарними органами і подають до районної Ради н. д.

Затверджений проект меж ФГ переноситься в натуру після чого оформляється і видається державним актом на право приватної власності на землю. Після одержання акту ФГ підлягає державній реєстрації у районній Раді н. д.

Роботи по внутрігосподарському землевпорядкуванню - 4.0 out of 5 based on 1 vote