Оплата праці землевпорядних робіт

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (2 Голоса)

Оплата праці в землевпорядкуванні

Принципи оплати праці.

Правильна організація оплати праці залежить від дотримання таких основних принципів економічного закону розподілу по праці, як:

-  забезпечення науково – обгрунтованої диференціації заробітної плати, що створює оптимальні умови для рівної оплати за рівну працю;

-  встановлення і постійне дотримання оптимального рівня мінімальної заробітної плати, достатнього не тільки для компенсації затрат та відтворенню робочої сили;

-  постійне зростання загального рівня заробітної плати всіх категорій працівників;

-  випередження темпів росту продуктивності праці порівняно з темпами росту заробітної плати.

Відображення названих вимог закону розподілу по праці в заробітній платі практично здійснюється через норми праці, тарифну систему, форми і системи оплати, які виступають як головні елементи організації оплати по праці зводяться до таких вимог:

-  збільшення оплати праці повинно прямо і безпосередньо бути пов’язані зі збільшенням продуктивності праці, ступенем участі працівника у підвищенні ефективності виробництва;

-  система оплати праці має бути гнучкою і вільною, щоб можна було при необхідності зразу ж винагородити працівника;

-  система нарахування заробітної плати повинна бути настільки простою і ясною, щоб зв’язок між продуктивністю і заробітною платою міг бути доступним розумінню кожного працівника.

Форми і система оплати

Основними формами заробітної плати є відрядна і погодинна. При відрядній формі зарплати її розмір встановлюється безпосередньо залежно від кількості виробленої продукції певної якості. При погодженій зарплаті її розмір визначається залежно від кількості фактично відпрацьованого часу і кваліфікації працівника. Обидві форми зарплати є засобом підвищення продуктивності праці.

На роботах, які легко піддаються нормуванню, доцільно застосовувати відрядну форму оплати праці (вишукувальні роботи). Під час виконання проектних робіт досить важко виділити тривалість основного оперативного часу. Тому при виконанні проектних робіт застосовують погодинну оплату.

Залежно від цих форм зарплати існують різні системи оплати праці. Так, відрядна форма зарплати може проявлятися у вигляді простої відрядної, відрядно-преміальної, відрядно-прогресивної, акордної системи. Відрядна форма оплати буває індивідуальною і колективною. Погодинна форма зарплати також застосовується у вигляді різних систем: простої погодинної і погодинно-преміальної.

Заробітну плату при відрядній оплаті праці розраховують за формулою:

С*Дф*Пп

Зв = -----------------------

Др. м. *100%

Зв - заробітна плата при відрядній формі оплати праці;

С - розраховується місячна ставка спеціаліста, крб.

Дф - Фактична кількість робочих днів спеціаліста у звітному місяці;

Пп - продуктивність праці спеціаліста за звітний місяць %

Др. м. - кількість робочих днів за відповідний місяць.

При погодинній формі оплати праці розмір заробітної плати визначається за формулою:

О

Зп = ---------- * Дф

Д р. м.

Зп - заробітна плата при погодинній формі оплати праці, крб.

О – місячний посадовий оклад спеціаліста, крб.

Дф - фактична кількість робочих днів спеціаліста у звітному місяці,

Др. м. - кількість робочих днів за відповідний місяць.

При плануванні фонду заробітної плати визначають основну і додаткову заробітну плату. Основна – включає оплату коштів за відрядно і погодинно виконану роботу, преміальні доплати а також оплату простоїв.

Додаткова – включає кошти на оплачування відпустки, виплати за роботу у вихідні дні, простої, що пов’язані з несприятливими погодними умовами

Надбавка до заробітної плати та преміювання.

Крім основної і додаткової заробітної плати керівні і інженерно-технічні працівники одержують відповідну надбавку у вигляді доплат за витрати на відрядження, польові, квартирні а також доплат за ступінь несприятливих природно-кліматичних умов при виконанні землевпорядних робіт.

Спеціалістам вишукувальних експедицій під час виконання польових робіт з метою компенсації підвищених витрат виплачується надбавка до заробітної плати, яку іменують польовим забезпеченням. Польові нараховують працівникам у розмірі 40% до окладу.

Різноманітність природних кліматичних умов зумовлює специфічні умови праці інженерно-технічних працівників. У зв’язку з цим встановлені районні коефіцієнти до заробітної плати за роботу в пустельних, безводних і високогірних районах в розмірі від 1,5 до 2,0 в залежності від визначеної місцевості.

Одним з елементів доплат до основної заробітної плати є преміювання, порядок якого визначається інструкцією. Преміюванню підлягають як інженерно-технічні працівники так і апарат управління. Джерелом преміювання є плановий річний фонд оплати праці, в якому передбачаються кошти для виплати премій в розмірі 4 – 8 % від його розміру.

Преміювання працівників здійснюють :

1)  за підсумками виробничо-господарської діяльності за звітний період ( за квартал),

2)  загальні результати протягом року;

3)  виконання важливих виробничих завдань;

4)  введення в дію виробничих об’єктів;

5)  перемогу в конкурсах.

 

Оплата праці землевпорядних робіт - 4.5 out of 5 based on 2 votes