Рельєф суші на цифровій карті

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.50 (1 Голос)

Рельєф суші як сегмент цифрової карти

Для пристрою ручного введення графічної інформації в залежності від складності рельєфу, наявності форм рельєфу, що не виражаються горизонталями, виготовляється один або два оригінали службової інформації. Перший оригінал служить для підготовки до цифрування горизонталей, а другий - форм рельєфу, що не виражаються горизонталями.

Початкова точка цифрування першої горизонталі вибирається на південній стороні рамки, у її південно-західного кута.

Обходячи рамку аркуша карти проти годинникової стрілки і з огляду на напрямок цифрування, підготовляють до цифрування всі розімкнуті горизонталі. Порядкові номери горизонталей ставлять біля їхніх початкових точок за внутрішньою рамкою. Потім, продовжуючи нумерацію, готують не вихідні на рамку розімкнуті і замкнуті горизонталі. Номери замкнутих горизонталей можуть виділятися кольором.

При наявності форм рельєфу, що не виражаються горизонталями (ярів, обривів, скель тощо), на оригіналі службової інформації через їхні умовні знаки з урахуванням характеру схилів і їхньої крутості обов'язково проводяться нижня і верхня горизонталі (наприклад, верхня по краю обриву, а нижня — паралельно їй на відстані 0,2 мм). Потім по можливості — основні стовщені й інші. Однойменні горизонталі виділяються кольором.

Приклади проведення горизонталей через умовні знаки деяких форм рельєфу і вибору точок початку (кінця) їх цифрування наведені в додатку.

Так само готуються до цифрування й горизонталі, що зливаються, які відображають круті схили довжиною менш 1см.

При підготовці до цифрування горизонталей, що виходять на край зображення кар'єру, усередині його горизонталі не проводяться, а точка початку (кінця) цифрування наноситься на перетинанні горизонталей із зовнішнім контуром кар'єру аналогічно підготовці обривів (див. додаток).

Через ріки, зображені на вихідному картографічному матеріалі в двох ліній, у місцях примикання до них горизонталей останні проводяться на оригіналі службової інформації під прямим кутом до берегової лінії.

При підготовці до цифрування високогірного рельєфу з наявністю великих площ фірнових полів (вічних снігів) використовується оригінал гідрографії. Горизонталі рельєфу суші узгоджуються з однойменними горизонталями рельєфу вічних снігів і льодовиків.

У місцях зображення крутих схилів (з малими закладеннями між горизонталями) застосовується розрядка горизонталей. При виготовленні оригіналу службової інформації сегмента  як горизонталі, готуються до цифрування також берегові лінії океанів, морів, озер і водоймищ. Для цього, після підготовки до цифрування всіх горизонталей, оригінал гідрографії сполучається з оригіналом службової інформації сегмента , на якому у відповідних берегових ліній підписується зеленим кольором номер об'єкта. Під номером підписується червоним кольором значення відмітки уріза води, прийняте за висоту підготовлюваної горизонталі.

Форми рельєфу, що не виражаються горизонталями, готують до цифрування, продовжуючи нумерацію горизонталей, з обліком наступних. Яри і вимоїни, зображені на вихідному картографічному матеріалі в двох лініях із зубчиками, готуються до цифрування як майданні об'єкти. Протилежні брівки в гирлі яру з'єднуються на оригіналі службової інформації прямою лінією синього кольору. Бічні відгалуження таких ярів, зображувані в двох лініях без зубчиків, включаються в основний об'єкт.

Яри і вимоїни, зображені в одній або двох лініях без зубчиків, готуються до цифрування як лінійні об'єкти.

Яри, вимоїни, сухі русла шириною більш 30 м, ями, карстові вирви, улоговини висохлих озер, кратерів грязьових і звичайних вулканів готуються таким чином, щоб при цифруванні об'єкт знаходився праворуч.

При використанні для цифрування рельєфу пристрою автоматичного зчитування ліній може виготовлятися до трьох оригіналів службової інформації:

— перший призначається для створення на пристрої типу «Планшет-Р» масиву допоміжної інформації, використовуваного при цифруванні основних горизонталей на пристрої автоматичного зчитування ліній;

— другий для цифрування на пристрої ручного цифрування додаткових, а також горизонталей, проведених через зображення форм рельєфу, що не виражаються горизонталями;

— третій — може виготовлятися для цифрування на пристрої ручного цифрування форм рельєфу, що не виражаються горизонталями.

Зміст другого і третього оригіналів при невеликому навантаженні карти підготовлювані на них об'єкти доцільно поєднувати на одній основі.

Для цифрування основних горизонталей на пристрої автоматичного зчитування лінії використовується спеціальний оригінал — копія чорного кольору на прозорому пластику, отримана з оптичною щільністю малюнка не менш 1,5 одиниць ДСТ з оригіналу рельєфу.

При цьому на копії видаляються підписи, що переривають горизонталі, а також зображення форм рельєфу, що перетинають горизонталі. Висоти горизонталей підписуються на вільних місцях, підписи розташовуються не ближче 0,3 мм від горизонталей.

Товщина ліній малюнка повинна бути не менш 0,1—0,2мм, локальні зміни товщини не повинні перевищувати 50%. На лініях не повинно бути розривів більш 0,1 мм.

Розриви горизонталей у місцях підписів їхніх висот, зображень рік у дві лінії, а також нечіткі лінії і розриви їхнього малюнка заправляються; по можливості горизонталі проводяться через зображення форм рельєфу, що не виражаються горизонталями. Відстань між ними при цьому повинна бути не менш 0,3 мм. Якщо цього домогтися неможливо, то проводяться тільки нижня і верхня горизонталі.

Кути рамки спеціального оригіналу оформляються хрестами товщиною 0,1 мм. При необхідності готувати оригінал для цифрування за ділянками, що відповідають аркушам карти масштабу 1:25000, на ньому проводяться лінії товщиною 0,2мм, що поділяють оригінал на такі ділянки. Лінії малюнка горизонталей не повинні зливатися, мати зламів, дрібних тремтінь і проходити ближче 0,3 мм від ліній, що поділяють копію оригіналу на ділянки. Зображення повинне закінчуватися точно на рамці аркуша карти.

Берхштрихи відокремлюються від горизонталей таким чином, щоб розрив, що утворився, між ними був не менш 0,3 мм або видаляються.

Стрілки, що перетинають сімейства горизонталей, повинні бути спрямовані вниз схилом, а номери горизонталей у правильно виділеному сімействі зростати від початку стрілки до її кінця. Початок і кінець стрілки повинні перебувати на вільних від горизонталей місцях, але не далі 2см від початкових точок цифрування горизонталей даного сімейства. Горизонталі схилу, що виходить у кут рамки, поділяються на два сімейства.

У кожне сімейство може входити від 1 до 124 горизонталей. Кожному виділеному сімейству привласнюється свій порядковий номер, що підписується поблизу стрілки, що вказує напрямок схилу. Кількість горизонталей і виділених сімейств указується в зарамковому оформленні оригіналу службової інформації.

Рельєф суші на цифровій карті - 3.0 out of 5 based on 1 vote