Гідрографія і гідротехнічні спорудження на цифровій карті

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

Гідрографія і гідротехнічні спорудження як сегмент цифрової карти

Підготовку до цифрування сегмента 3 доцільно починати з найбільш великих (протяжних) об'єктів гідрографії.

Нумерація берегових ліній островів і знаків урізів води, що належать морю, озеру, ріці, водоймищу, продовжує нумерацію об'єкта, у межах якого вони знаходяться.

Берегова лінія островів готується до цифрування двічі: як внутрішній контур об'єкта, у межах якого розташований даний острів, і самостійно з присвоєнням коду острова. В точки початку цифрування берегової лінії острова проставляється два номери. Номер об'єкта «острів» підписується в дужках зеленим кольором.

На ділянках впадання в море (озеро, водоймище) рік (каналів), зображених у двох лініях, на оригінал службової інформації наноситься умовна межа підготовлюваного до цифрування об'єкта, прийнята на цій ділянці за берегову лінію об'єкта. Ця умовна межа проводиться у вигляді прямої лінії, що з'єднує протилежні береги в гирлі ріки, що впадає. При наявності островів в гирлі, береги з'єднують ламаною лінією за найбільш короткою відстанню, не перетинаючи островів.

При підготовці до цифрування рік і каналів (канав) як окремі об'єкти виділяються їхні ділянки з різною шириною.

Наявність у межах майданного об'єкта підписів його характеристик (наприклад, ширини, глибини, швидкості плину, характеру ґрунту й інші) не служить підставою для його розподілу на окремі об'єкти.

Ріки і канали, що складаються з лінійних і майданних ділянок, при підготовці їх до цифрування, розбиваються на окремі об'єкти. Межею між ними служать точки, у яких міняються характеристики (ширина й ін.) або точки сполучення лінійних об'єктів з майданними. Нумерація об'єктів у межах таких систем виконується від джерела до гирла.

Водоймища й озера на ріках, що виражаються в масштабі карти, є частиною майданної ділянки ріки й у самостійний об'єкт не виділяються. Виключення складають випадки, коли об'єкти мають власну назву або пояснювальний підпис, а також, якщо є гідротехнічне спорудження (наприклад, гребля), що вказує на приналежність об'єкта до водоймища.

Умовна межа між майданними об'єктами гідрографії проводиться на оригіналі службової інформації у вигляді прямої лінії синього кольору, що з'єднує протилежні береги. Острови при цьому умовною границею не перетинаються, а належать до одного з об'єктів.

У випадку, якщо місце злиття ріки з водоймищем великої довжини встановити важко, варто враховувати значення відміток урізів води цих об'єктів і горизонталей рельєфу.

Окремі водойми, що не мають пояснювальних підписів роду об'єкта, готуються до цифрування як озера.

Морські канали, зображені в двох лініях із проміжком між ними більш 0,8 мм, готуються до цифрування таким чином, щоб при цифруванні їхнього зовнішнього контуру площа об'єкта знаходилася праворуч. Морські канали, що не виражаються в масштабі карти, готуються до цифрування як лінійні об'єкти.

Напрямок цифрування ізобат вибирається так, щоб при їх відстеженні праворуч розташовувались ізобати з великими значеннями глибин.

Відмітки глибин і урізів води готуються до цифрування як точкові об'єкти. За місце розташування відмітки глибини приймається центр її підпису.

При підготовці до цифрування об'єктів прибережної зони (берегових обмілин і мілин, берегів небезпечних, приливовідливних смуг), місць скупчення плавнів і водоростей, а також навігаційних небезпек (рифів, банок), що мають майданний характер локалізації, на оригінал службової інформації наноситься їхній зовнішній контур у вигляді замкнутої ламаної лінії синього кольору.

У випадку, якщо в зовнішньому контурі рифів розташовані острови (острів) і внутрішній контур рифів відсутній, він проводиться на оригіналі службової інформації уздовж берегової лінії острова.

При підготовці до цифрування стрілок, що вказують напрямок плину (основного, приливного), точка початку цифрування ставиться на початку стрілки, що вказує основний напрямок плину.

Гідротехнічні спорудження готуються до цифрування з використанням оригіналу контуру (сполученого позитива) після підготовки до цифрування всіх об'єктів гідрографії. Дамби, готуються до цифрування за осьовою лінією умовного знака, а розташовані уздовж рік і каналів — за кожним берегом ріки окремо. Напрямок цифрування при цьому вибирається так, щоб зубчики умовного знака знаходилися праворуч.

Шлюзи, що виражаються в масштабі карти, цифруються за береговою лінією ріки (каналу) і крайніми воротами. При цьому праворуч повинна знаходитися водна поверхня.

Зразок оформлення оригіналу службової інформації сегмента 3 приведений у додатку.

Гідрографія і гідротехнічні спорудження на цифровій карті - 4.0 out of 5 based on 1 vote